Pro firmy

Cílem naší společnosti je navázat dlouhodobou spolupráci s našimi obchodními partnery a díky ní co nejrychleji a nejflexibilněji reagovat na jejich potřeby.

Celý tým WORK MB je tu kdykoliv pro Vás, aby zodpověděl vaše případné otázky.

Oblast personální práce má ideální předpoklady přenechat část svých aktivit externím dodavatelům (např. výběr a nábor LZ, vyhledávání a recruitment klíčových manažerů, outsourcing LZ, konzultace, personální audit, identifikace vzdělávacích potřeb, péče o zaměstnance, péče o zdraví zaměstnanců, apod.)

Hllavní důvody pro zadávání vybraných činností externím dodavatelům:

 • úspora nákladů – sníží se personální náklady, protože jsou-li služby levnější, lze tedy zmenšit i daný útvar a úsilí personalistů -  pracovníci konkrétního útvaru nejsou odváděni od svých klíčových úkolů, které přidávají hodnotu zadavateli

 • získání odbornějších služeb – externí dodavatel je profilovaný specialista na konkrétní činnosti, touto formou lze získat know-how a zkušenosti, které nejsou k dispozici u zadavatele

 

Try & Hire

Poskytování  lidských zdrojů, viz § 308 a 309  Zákona č.: 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, § 58 – 66 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění. Nejprve je uživateli zaměstnanec poskytnut na základě dočasného přidělení, po dohodnuté době (např. 3, 6, 9 měsíců aj.)  je zaměstnanec převeden mezi kmenové zaměstnance.

Toto je vhodná forma získávání zaměstnanců pro uživatele, kteří potřebují obsadit zaměstnancem pozici, na kterou jsou 3 měsíce krátká zkušební lhůta.

Try & Hire je výhodná pro uživatele zejména:

 • Při novém projektu

 • Pro specializované profese

 • Pro odborné pozice

 • Potřeba dlouhodobějšího zapracování zaměstnance

Využitím této služby získá uživatel všechny výhody Temporary Help a následně zaměstnance, který je již adoptován, zapracován a na své pracovní pozici poskytuje komplexní výkon.

 

Vy rozhodujete, kdy kandidát splňuje Vaše požadavky a přejde do kmenového stavu !

 

Temporary Help

Poskytování  lidských zdrojů dlouhodobé i krátkodobé , viz § 308 a 309  Zákona č.: 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, § 58 – 66 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění.

Toto je vhodná forma získávání zaměstnanců pro uživatele, kteří chtějí řešit problémy s časovou flexibilitou – výpadky ve výrobě, nemoci, dovolené, sezonní výroba, výkyvy v objednávkách.


Poskytnutím zaměstnanců touto formou uživatel získává:

 • Vyhledáme a vybereme vhodného kandidáta pro vstupní pohovory u klienta

 • S kandidátem uzavřeme pracovní smlouvu

 • Zajištěná lékařská péče (vstupní prohlídka, průběžná kontrola, výstupní prohlídka)

 • Zaměstnance vybavíme OOPP

 • Proškolení agenturních pracovníků BOZP, PO, zaškolení na pracovišti

 • Spolupráci na adaptačním procesu

 • Vedeme agendu spojenou s pracovněprávními vztahy (personální a mzdová agenda, účetnictví).

 • Průběžná kontrola a zajištění všech zákonných povinností u cizinců.

 • V součinnosti s kandidátem (cizincem) zajistíme vízovou povinnost, pracovní povolení, ubytování apod.

 • Spolupracujeme s uživatelem na zvyšování výkonnostních a kvalitativních ukazatelů.

 • Při ukončení dočasného přidělení zajistíme ukončení pracovní smlouvy se zaměstnancem.

 

Vy si řídíte, organizujete a kontrolujete práci agenturních pracovníků !

 

Recruitment

Vyhledání a výběr zaměstnance na danou pozici u klienta.

Klient v souvislosti s touto službou získává nejen nového zaměstnance, ale i :

 • V součinnosti s klientem provedeme personální audit a vyhodnocení, zda je přijmutí nového zaměstnance pro klienta výhodné

 • Pro pracovní pozici v součinnosti s klientem sestavení profilu pracovní pozice, na jehož základě bude kandidát vybrán (odborné a osobní znalosti a schopnosti, dovednosti, vzdělání, praxe, organizační zařazení, aj.)

 • Zadání inzerce, výběr kandidátů z databáze, spolupráce s náborovými centry

 • S vybranými kandidáty provedené osobní pohovory, odborné, jazykové, osobnostní testy , profilace profesního zájmu a vyhodnocení kandidáta

 • Představení kandidáta u uživatele

 • V součinnosti s klientem se podílíme na adaptačním procesu zaměstnance

 • Zaměstnance u klienta sledujeme nejen po výkonnostní a kvalitativní stránce, ale i osobnostní

 • Klient získává o náboru na danou pozici statistický přehled a vyhodnocení provedeného výběrového řízení

 

Outsourcing služeb

Outsourcing služeb jako forma spolupráce obecně spočívá ve smluvním převzetí a komplexním zabezpečením části specifických úkolů a činností klienta odborným dodavatelem daných výkonů a služeb.

Převedením vedlejší činnosti na dodavatele Vám umožní zejména více se koncentrovat na Vaši hlavní výrobní činnost a zvýšíte produktivitu práce.

Delegováním na dodavatele outsourcingu zjednodušíte administrativu, zajistíte větší profesionalitu odváděné práce kvalifikovaným dodavatelem a v neposlední řadě je zde efekt ekonomický.

Klient s touto službou získává:

 • Na základě definovaného úkolu s klientem navrhneme řešení

 • Ve spolupráci s klientem stanovíme rozsah služeb pro klienta

 • Vypracování kompletního harmonogramu převzetí a předání konkrétní činnosti od klienta

 • Jasně stanovenou formu komunikace, dokumentace, dokladování, kontroly a dalších procesů

 • Kompletní převzetí zodpovědnosti za výkon dané činnosti

 • Komplexní personální organizaci - nábor uchazečů a vyhledání vhodných kandidátů, jejich zaškolení a činnost, naplánování směn, nahrazení pracovníků v případě jejich výpadku, apod.

 • Administrativní zajištění veškerých pracovněprávních formalit, personální a mzdová agenda pracovníků

 

 

V případe jakýchkoli otázek či zájmu využít naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Jsme připraveni Vás kdykoliv osobně navštívit a zodpovědět Vaše otázky.

Na budoucí spolupráci s Vámi se těší celý tým WORK-MB s.r.o.